Loading

Teatr Wybrzeże w Gdańsku

Gdańsk, 2014-

 • Project Name
  wiz. Cyprian Prusakowski
 • Project Name
  wiz. Cyprian Prusakowski
 • Project Name
  wiz. Cyprian Prusakowski
 • Project Name
  wiz. Cyprian Prusakowski

Opis:

Główne założenie projektu to mądre uporządkowanie zastanej architektury Teatru Wybrzeże, a jest to wybitna architektury w skali Polskiej i Europejskiej. Stwierdzenie to dotyczy zarówno budynku głównego jak i pozostałych trzech obiektów wspólnie tworzących zespół Teatru. Zespół budynków o charakterystycznych cechach architektonicznych, pochodzących z różnych epok, ale tworzących spójną całość. Całość wymaga przystosowania do nowych wymagań funkcjonalnych i działań podkreślających walory i likwidujących obecny bałagan i niedopasowania. Konieczna jest też modernizacja Teatru podnosząca jakość parametrów technicznych budynków w zakresie energooszczędności, zastosowania najnowszych systemów wentylacyjno klimatyzacyjnych, oświetleniowych oraz technologii sceny.

Inwestor:

Teatr Wybrzeże w Gdańsku

Stadium:

I miejsce w konkursie | W trakcie realizacji

Zespół projektowy:

Jacek Bułat, Adam Błaszczyk, Renata Kicińska, Marcin Siadek, Michał Bułat, Cyprian Prusakowski, Marta Bułat