Loading

Teatr "Kubuś" w Kielcach

Kielce, 2015

  • Project Name
    wiz. Cyprian Prusakowski
  • Project Name
    fot. Cyprian Prusakowski
  • Project Name
    fot. Cyprian Prusakowski

Opis:

Adaptacja obiektów na potrzeby Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” obejmuje zespół budynków Dworu Starościńskiego oraz Kuźni, o charakterystycznych cechach architektonicznych. Wymagają one przystosowania do nowych funkcji i podjęcia działań podkreślających ich walory i likwidujących obecny bałagan oraz niedopasowania. Projekt przewiduje wyburzenie południowego skrzydła Dworu Starościńskiego i wykonanie w jego miejscu nowego łącznika pomiędzy budynkami, umożliwiającego optymalny rozdział funkcji i komunikacji.

W nowoprojektowanym budynku znajdzie się obszerne foyer, stanowiące wspólną strefę wejściową do obu sal teatralnych. Dodatkowej wejście na poziom Małej Sceny będzie możliwe od strony wschodniej, czyli od strony parkingu planowanego w kolejnym etapie inwestycji. Ponadto, w czasie gdy główne foyer będzie zamknięte, będzie możliwe korzystanie z dodatkowego punktu kasowego i biura organizacji widowni zlokalizowanego na parterze budynku Kuźni.

Wyeksponowane i oznakowane zostanie miejsce straceń, zlokalizowane przy murze z wieżyczką strażniczą po południowej stronie Kuźni. Ze względu na lokalizację obiektów w zespole najcenniejszych kieleckich zabytków, projektowany budynek foyer został zaprojektowany jako niewysoka, prosta, przeszklona bryła, całkowicie wpisana w przestrzeń pomiędzy Dworem i Kuźnią. Projektowany budynek zostanie zwieńczony dachem płaskim z tarasem widokowym. Elewacja będzie w większości przeszklona, z wyraźnie zarysowanym podziałem pionowym i poziomym. Konstrukcja zostanie wykonana z prefabrykatów betonowych, nawiązujących kolorystką i materiałem do elementów zmodernizowanych budynków w zespole powięziennym.

Inwestor:

Teatr Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach

Stadium:

II miejsce w konkursie

Zespół projektowy:

Jacek Bułat, Adam Błaszczyk, Michał Bułat, Cyprian Prusakowski, Marta Rajpolt