Loading

Rynek Staromiejski w Koszalinie

Koszalin, 2012-2014

 • Project Name
  fot. Jacek Bułat
 • Project Name
  fot. Marcin Siadek
 • Project Name
  fot. Marcin Siadek
 • Project Name
  fot. Marcin Siadek
 • Project Name
  fot. Marcin Siadek
 • Project Name
  fot. Marcin Siadek
 • Project Name
  fot. Marcin Siadek
 • Project Name
  fot. Marcin Siadek
 • Project Name
  fot. Marcin Siadek
 • Project Name
  wiz. Michał Bułat

Opis:

Projekt rewitalizacji Rynku Staromiejskiego w Koszalinie obejmował teren placu, w szczególności jego centralną przestrzeń wraz jezdnią i chodnikami przy północnej (ul. Dąbrówki) i zachodniej pierzei. Generalnym założeniem organizacji przestrzennej placu była realizacja przewidywanych dla niego funkcji jako: reprezentacyjnego placu miejskiego otoczonego miejską zabudową z budynkiem wielofunkcyjnym, przestrzeni publicznej elastycznie dostosowującej się do zmiennych potrzeb organizacji imprez, przestrzeni rekreacji codziennej dla mieszkańców, przestrzeni okazjonalnego handlu (kiermasze, jarmarki)

Ruch kołowy został ograniczony do ul. Dąbrówki, a docelowo planowane jest zamknięcie jej dla ruchu. Jej przebieg będzie oznaczony jedynie w rysunku i układzie nawierzchni placu.

Inwestor:

Gmina Miasto Koszalin

Stadium:

I miejsce w konkursie | Zrealizowano

Zespół projektowy:

Jacek Bułat, Adam Błaszczyk, Renata Kicińska, Michał Bułat, Marcin Siadek