Loading

Plac Słowiański w Legnicy

Legnica, 2016

  • Project Name
    wiz. Cyprian Prusakowski
  • Project Name
    wiz. Cyprian Prusakowski
  • Project Name
    wiz. Cyprian Prusakowski

Opis:

Główne założenie projektu rewitalizacji to uzyskanie atrakcyjnej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej Placu Słowiańskiego, stanowiącego łącznik pomiędzy staromiejskim centrum Legnicy, a terenami rekreacyjnymi nad rzeką Kaczawą. Ta lokalizacja determinuje główną funkcję placu, będącego miejscem spotkań mieszkańców oraz organizacji uroczystości lokalnych i ogólnopolskich. Obecnie istniejący podział placu na dwie części rozdzielone legnickim Ringiem (obwodnicą miejską), wpływa negatywnie na przestrzeń oraz spycha najliczniejszych użytkowników placu – pieszych – do podziemnych przejść.

W ramach budowy podziemnego parkingu pod płytą placu, zaproponowano również poprowadzenie tunelu samochodowego. Ma on na celu rozdzielenie komunikacji samochodowej o dużym natężeniu od placu przeznaczonego dla pieszych i ruchu lokalnego, obsługującego zlokalizowane przy placu instytucje publiczne. Dzięki temu uzyskano optymalne proporcje placu oraz w sposób jednoznaczny ustalono hierarchię użytkowników przestrzeni publicznej. Planuje się remont nawierzchni z płyt granitowych, wprowadzenie elementów małej architektury oraz wyeksponowanie dywanu kwiatowego, poprzez symetryczne rozwiązanie przestrzeni zielonej w formie pergoli po obu stronach placu.

Inwestor:

Miasto Legnica

Stadium:

Wyróżenienie w konkursie

Zespół projektowy:

Jacek Bułat, Adam Błaszczyk, Michał Bułat, Cyprian Prusakowski, Marta Rajpolt