Loading

Biblioteka Filologii Polskiej UAM w Poznaniu

Poznań, 2005-2009

  • Project Name
    fot. Paweł Świerkowski
  • Project Name
    fot. Paweł Świerkowski
  • Project Name
    fot. Paweł Świerkowski

Opis:

Biblioteka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza zlokalizowana jest w okolicy wielkich realizacji pruskich z początku dwudziestego wieku, w bezpośrednim sąsiedztwie Opery i Zamku Cesarskiego, tuż przy Placu Mickiewicza - sercu Poznania. Zaprojektowana jako rozbudowa Collegium Maius - dawnego budynku pruskiej Królewskiej Komisji Kolonizacyjnej (Hakaty), posiada skromną ekspozycję, zasłonięta z trzech stron przez Collegium Maius i dodatkowo przez Urząd Wojewódzki. Bryła biblioteki, przedzielona na pół, z masywnym dołem z piaskowca i lekką górą ze szkła, w zamyśle autorów pokazywać ma połączenie historii ze współczesnością.

Inwestor:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Stadium:

I miejsce w konkursie | Zrealizowany

Zespół projektowy:

Jacek Bułat, Bartosz Jarosz, Michał Kapturczak, Marcin Siadek, Paweł Świerkowski