Loading

Wydzial Pedagogiczno-artystyczny UAM w Kaliszu

Kalisz, 2006-2010

 • Project Name
  fot. Anna Gregorczyk
 • Project Name
  fot. Anna Gregorczyk
 • Project Name
  fot. Anna Gregorczyk
 • Project Name
  fot. Anna Gregorczyk
 • Project Name
  fot. Anna Gregorczyk

Opis:

Nowy budynek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza jest kontynuacją istniejącego obiektu wzdłuż ulicy Nowy Świat. Także z tej strony został utworzony plac z reprezentacyjnym wejściem do budynku. W kolejnym etapie po wschodniej stronie nowego kompleksu powstała m.in. biblioteka oraz sala gimnastyczna. Nowo powstałe bloki obiektów odnoszą się do gabarytów istniejących budynkach UAM. Najwyższy budynek istniejący to obiekt z audytorium, a najwyższy nowoprojektowany budynek to sala koncertowa i konferencyjna, z wyraźnym zaakcentowaniem w linii elewacji. Proste elewacje wyraźnie podkreślają indywidualny charakter sali koncertowej.

Od ulicy Nowy Świat, obok sali koncertowej, zostało umieszczone główne wejście. Trzypiętrowy hol główny, bezpośrednio łączy wszystkie bloki funkcjonalne. To miejsce jest centrum życia uniwersyteckiego. Po przeciwnej stronie sali umieszczono dodatkowe wejście z parkingów. Ta część uniwersytetu jest zwarta i opiera się na dziedzińcowym układzie budynków.

Inwestor:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Stadium:

I miejsce w konkursie | Zrealizowany

Zespół projektowy:

Jacek Bułat, Adam Błaszczyk, Renata Kicińska, Marcin Siadek, Paweł Świerkowski