Loading

Sala Śniadeckich Collegium Maius UAM w Poznaniu

Poznań, 2008-2009

  • Project Name
  • Project Name

Opis:

Forma przestrzenna wnętrza sali audytoryjnej została zmodernizowana w zakresie mebli, niecki amfiteatru i wyposażenia instalacyjnego. Bez zmian pozostał zabytkowy kształt sali łącznie z sufitem, ścianami i architektonicznym wystrojem tych elementów w postaci gzymsów i pilastrów. Między istniejące elementy wystroju ścian zostały wprowadzone drewniano-gipsowe ustroje akustyczne.

W miejscu starej niecki amfiteatru została ukształtowana nowa o parametrach zgodnych ze współczesnymi normami. Zaprojektowano 192 miejsca z indywidualnymi pulpitami. Dodatkowo zapewniono 2 miejsca dla osób na wózkach inwalidzkich. Nową katedrę wyposażono w sterowanie multimedialne, a w audytorium zainstalowano ekran, projektor multimedialny, nagłośnienie i elektrycznie uruchamiane zasłony. Zaprojektowano także nowe oświetlenie, ogrzewanie oraz wentylację z odzyskiem ciepła.

Inwestor:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Stadium:

I miejsce w konkursie | Zrealizowany

Zespół projektowy:

Jacek Bułat, Adam Błaszczyk, Renata Kicińska, Marcin Siadek, Paweł Świerkowski, Jakub Urbaniak