Loading

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii

Poznań, 2008

  • Project Name
    wiz. Paweł Świerkowski
  • Project Name
    wiz. Paweł Świerkowski
  • Project Name
    wiz. Paweł Świerkowski

Opis:

Projektowane budynki Centrum zakomponowano w nawiązaniu do istniejących budynków kampusu Morasko z uwzględnieniem specyfiki obiektu tj. Centrum ma charakter przede wszystkim naukowy a nie dydaktyczny jak pozostałe obiekty Uniwersyteckie. Ze względu na duże różnice w przeznaczeniu poszczególnych budynków Centrum a zatem ich wielkości i cech zewnętrznych, w kompozycji urbanistycznej i architektonicznej dążono do ujednolicenia poszczególnych obiektów od strony elewacji frontowych, pozostawiając pewną dowolność w kształtowaniu brył budynku od strony przeciwnej.

Inwestor:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Stadium:

II miejsce w konkursie

Zespół projektowy:

Jacek Bułat, Adam Błaszczyk, Bartosz Jarosz, Marcin Siadek, Paweł Świerkowski