Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

I miejsce w konkursie – zrealizowany

Zespół projektowy:

Jacek Bułat, Adam Błaszczyk, Renata Kicińska, Marcin Siadek, Paweł Świerkowski

4 sierpnia 2020