RCAK w Zielonej Górze

Wydział Pedagogiczno-artystyczny UAM w Kaliszu

Teatr Wybrzeże w Gdańsku

Gabinety Collegium Minus UAM Poznań

F-Secure Cyber Security Services Poznań

Remont wnętrz punktu obsługi ZTM

Remont biblioteki w klasztorze Karmelitów Bosych

Konkurs – remont wnętrz Biblioteki Raczyńskich

Fabryka Kultury w Kaliszu

Sala Śniadeckich UAM w Poznaniu

Remont punktu obsługi ZTM