Fabryka Kultury – przebudowa budynków starej fabryki w Kaliszu na potrzeby centrum kultury

koncepcja 2014

7 lutego 2019