I miejsce w konkursie – zrealizowany

Zespół projektowy:

Jacek Bułat, Adam Błaszczyk, Renata Kicińska, Marcin Siadek

4 grudnia 2020